Back
Wydajna sieć Wi-Fi zapewnia pełne pokrycie obszaru

  • Obsługa sieci Reyee Mesh, sieci o zerowej konfiguracji dla wielu urządzeń
  • Obsługuje układ nowej generacji, zapewniając stabilne połączenie i lepszą wydajność
  • Obsługa bezproblemowego roamingu, tzw. zabójca martwej strefy, wzmacniacz sygnału oferujący silne sygnały
  • Wsparcie zdalnego zarządzania, obsługi i konserwacji Ruijie w chmurze za pomocą aplikacji mobilnej
  • Obsługa funkcji zorientowanych na scenariusze z kontrolą rodzicielską, trybem przyspieszenia Xpress itp.

Ruijie Networks